2016-08-11 19:19 #0 av: starhawk

En kniv har som regel en frontholk som sitter längst fram på skaftet. Kniven kan även ha en ändholk som sitter längst bak på skaftet.

En kniv med ändholk har oftast en frontholk, det är mycket sällsynt med en ändholk men ingen frontholk.

Holken är avsedd att utgöra en förstärkning av den mest utsatta delen av skaftet, frontholken tjänar även som fästpunkt för knivbladet.

Holken kan vara försedd med en parerstång som på stridsknivar användes för att skydda handen när man parerade en fiendes klinga. På en brukskniv användes parerstången närmast som ett skydd för att handen inte skall glida ut på knivbladet. Parerstången på en stridskniv är därmed nästan alltid av metall, medans bruksknivens parerstång kan bestå av alla material som en holk kan bestå av men metall är vanligast. Parerstången sitter ofta endast på frontholken. 

Holken kan bestå av Horn, Ben, Tand eller Metall, företrädesvis stål eller silver . En holk av metall är nästan alltid ett rör med stängd ända men det förekommer även platta metallholkar. Består holken av något annat material är den nästan alltid massiv. 

I  frontholken skall man ta upp en öppning som skall passa knivbladets slut innan tången tar vid, passningen skall vara så bra som möjligt och utan glapp. Det gör inget om det är lite klämpassning, men det får emellertid inte klämma för mycket, då kan ett skört holkmaterial spricka.

När skaftet är av ett hårt material kan man göra en kniv utan holk. Detta är dock inget för en nybörjare att försöka sig på eftersom öppningen i skaftet måste passa lika exakt som en holk. I detta fall kan man såga av en bit av skaftet och använda den som holk