Etikettersnickerigör-det-självmöbler
Läst 349 ggr
Banjoman
2022-01-31, 17:59

Låg bokhylla

Nästa snickeriprojekt i verksta'n blir en möbel, och då närmare bestämt en låg bokhylla till sovrummet.

Tänkta mått är i runda slängar 1000 mm hög, 1300 mm lång och 275 mm djup.

Två sektioner, med tre hyllor i varje sektion.

Gavlar och mittstycke i form av ramverk med spjälor; bakstycken i form av ramverk med panel; något överskjutande skiva; samt löstagbara (men inte justerbara) hyllplan ovanpå sinkinfästa hyllbärare.

Så långt har jag skissat upp det hela, i huvudet och på kladdpapper.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-01-31, 18:01
#1

Precis vilka mått det hela landar i återstår och se, och beror på vad virket har att säga i ärendet, men jag har i alla fall börjat med att skaffa just virke, i form av tre råsågade plankor i ask, kring 200 mm breda, 2500 mm långa och 52 mm tjocka.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-01-31, 18:02
#2

Dessa har jag nu börjat initialbehandla, genom att kapa lagom långa stycken …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Banjoman
2022-01-31, 18:04
Förhandsgranskning av bild 1 av 4
Förhandsgranskning av bild 2 av 4
Förhandsgranskning av bild 3 av 4
Förhandsgranskning av bild 4 av 4
#3

… på vilka jag först hyvlar ena sidan plan och (någotsånär) slät, och därmed skapar en första referensyta.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-01-31, 18:04
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#4

Därefter hyvlar jag ena kanten rak, slät och vinkelrät mot referensytan …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-01-31, 18:06
#5

… vilket ger tillfyllest referens för att på bandsågen såga av ett stycke ur yttersta kanten, snäppet tjockare än vad jag tänker mig att hyllplanen skall bli.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-01-31, 18:08
Förhandsgranskning av bild 1 av 3
Förhandsgranskning av bild 2 av 3
Förhandsgranskning av bild 3 av 3
#6

Efter varje sågsnitt hyvlar jag en ny referenskant, dels för att få nära nog identiskt resultat, sågsnitt efter sågsnitt, dels för att undvika risken att små fel ackumuleras över att antal snitt, och till sist skapar sniskor och snedheter.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-01-31, 18:16
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#7

Dessutom innebär den ständigt återställda referenskanten att varje ämne per automatik får en så gott som fix och färdig egen referensyta och -kant, vilket kommer spara mycket tid och arbete längre fram.

Då plankorna är vanligt standardvirke, med liggande årsringar får den här processen dessutom till resultat att ämnena ges mer eller mindre stående dylika, och därmed blir såväl mer lika varandra i ytteckningen (vilket kommer vara av godo när de skall limmas samman till hyllplan och paneler) som mer formstabila.

Det sistnämnda är inte minst intressant i ljuset av att jag valt att börja bearbeta plankorna ledsamma jag fått hem dem; det är allså högst önskvärt att det färdigsågade ämnena är så lite benägna som möjligt att missformas under det att de får acklimatisera sig till verkstadsklimatet, i vilket syfte jag börjar med att strölägga dem.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-01-31, 18:44 av Banjoman
Banjoman
2022-02-05, 09:54
#8

Proceduren fortsätter på samma vis: hyvla ena sidan tilll referensyta, hyvla referenskant, såga av ett ämne, hyvla ny referenskant …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-02-05, 09:55
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#9

… allt under det att den strölagda ämneshögen växer – här är t.ex. samtliga hyllplansämnen färdigsågade till 13/16" tjocklek (jag planerar att göra hyllplanen nå'nstans mellan 11/16" och 3/4" tjocka, så lite marginal behövs ju) …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-02-05, 09:58 av Banjoman
Banjoman
2022-02-05, 09:57
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#10

… varpå jag tog vid med att framställa ämnen till ryggpanelerna (sågade till1/2" råtjocklek) …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-02-05, 10:25 av Banjoman
Banjoman
2022-02-05, 10:25
#11

… till sammanlagt 40 dylika, liksom ämnen till hyllbärare (8 stycken à 9/16" och 2 stycken à 7/8").

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-02-05, 10:26 av Banjoman
Banjoman
2022-02-06, 21:52
Förhandsgranskning av bild 1 av 3
Förhandsgranskning av bild 2 av 3
Förhandsgranskning av bild 3 av 3
#12

I takt med att fler plankbitar togs under behandling fortsatte den strölagda ämneshögen att växa …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-02-06, 21:52 av Banjoman
Banjoman
2022-02-06, 21:54
Förhandsgranskning av bild 1 av 4
Förhandsgranskning av bild 2 av 4
Förhandsgranskning av bild 3 av 4
Förhandsgranskning av bild 4 av 4
#13

… och blev det så så småningom dags att ta itu med det längsta stycket – det ur vilket ämnena till benen skulle sågas.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-02-06, 21:55
#14

Mycket hyvelspån blir det!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Slasktratt
2022-02-07, 07:28
#15

Det är inga små projekt du ger dig på.😳
Den fina hyvelbänken kommer väl till pass.😎👍

Vänliga hälsningar Roland Karlsson

Banjoman
2022-03-05, 18:01
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#16

Då jag använt en av plankorna som anteckningsblock tyckte jag det var säkrast att fotografera mina notiser …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-03-05, 18:02
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#17

… innan de transmogrifierades till såg- och hyvelspån …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-03-05, 18:05
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#18

… och strölades tillsammans med sina kamrater för att under ett par veckors tid acklimatisera sig till min verkstad, som så här års är som allra torrast (19 à 20° varmt och 35 à 40 % relativ luftfuktighet ger en jämviktsfukthalt i virket på 7,5 à 8 %).

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-03-05, 18:06
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#19

Under de veckor virket varit på torken har jag bland annat roat med mig att åstadkomma färgprover för de delar jag planerar att måla …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-03-05, 18:11
#20

… och har i detta syfte testa linoljevax blandad med linoljefärg, linoljelasyr, ren linoljefärg samt kaseinfärg, såväl ren som efterbehandlad med linoljevax respektive kokt linolja.

Sedan hustrun och jag gjort utförliga jämförelser med färgskalan i rummet där bokhyllan skall stå, föll valet till sist på ren linoljefärg i nyansen [ljust engelskt röd]https://ottossonfarg.com/produkt/linoljefarg-aa-10a-ljus-engelskt-rod/) från Ottossons Färgmakeri i Genarp, vilket på bilden är provbiten längst till höger i övre raden.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

NCS-kod: 4353-Y73R Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment. Anpassad för målning både inom- och utomhus. OBS: Färgprovet visar tre olika kulörer. (Överst) standardkulören, (vänster) blandning av lika volymdelar standardkulör och Vit Titan-Zink (1+1) samt (höger) blandning av en del standardkulör och tre volymdelar Vit Titan-Zink (1+3). Dessa olika kulörer kan du blanda till själv. Att tänka på vid målning inomhus Sörj för god luftväxling och håll angivna torktider. Vid målning inomhus ställer man högre krav på finish och yta. Högre glans och bättre utflytning kan uppnås genom att tillsätta Ottossons Soloxiderade linolja och/eller Linoljelack. Tillsatsen bör vara mellan 50-150 ml. per liter och ska endast göras i slutstrykningsfärgen. Produktblad linoljefärg Säkerhetsdatablad linoljefärg Arbetsanvisning Utomhus Arbetsbeskrivningar Inomhus    
Banjoman
2022-03-18, 11:32
Förhandsgranskning av bild 1 av 3
Förhandsgranskning av bild 2 av 3
Förhandsgranskning av bild 3 av 3
#21

Sedan de råsågade ämnena fått acklimatisera sig till verksta'n under tre veckor var det så dags att börja bearbeta dem, varvid jag valde att börja med det som skall bli de sex hyllplanen.

Steg 1 var att med hjälp av ådringen sortera dem i den ordning de sågats, för enhetligast möjliga färg och ådring, även om jag på grund av ett par slarvsnitt med badsågen blev tvungen att så gott det gick fylla ut högen med två ämnen sågade ur en annan planka; förhoppningsvis kommer detta inte bli allt för iögonenfallande …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-03-18, 11:40
Förhandsgranskning av bild 1 av 4
Förhandsgranskning av bild 2 av 4
Förhandsgranskning av bild 3 av 4
Förhandsgranskning av bild 4 av 4
#22

… varefter det var dags att med vindlattor (eller, som jag numera tenderar att i mitt stilla sinne kalla dem, sniskepinnar, ity de är pinnar som hjälper mig att se om virket är på sniskan eller inte), rätskiva och vinkelhake hyvla referensytorna släta och raka, samt kanterna raka och vinkelräta mot referensytorna …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-03-18, 11:40 av Banjoman
Banjoman
2022-03-18, 11:42
#23

… till dess jag hade fem ämnen färdigpassade, och sammanspända på försök för att kolla att samtliga fogar sluter sig helt även under blott måttligt tryck.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Slasktratt
2022-03-18, 13:09
#24

Det ska bli en fin tid framöver att få följa ditt bokhylla-bygge 😀

Vänliga hälsningar Roland Karlsson

Banjoman
2022-04-03, 11:35
#25

#24 Tusen tack skall du ha! 😊

Innan det var dags att övergå till limning ritade jag en snickartriangel på ämnenas reverssidor; då jag i det här skedet valt att bara hyvla referensytorna släta, och således kommer lägga dessa nedåt i limknektarna, kommer en dylik vara till stor hjälp för att vara säker på att ämnena limmas samman i rätt ordning och på rätt håll!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 11:39
Förhandsgranskning av bild 1 av 3
Förhandsgranskning av bild 2 av 3
Förhandsgranskning av bild 3 av 3
#26

Dags, alltså, att börja limma! Jag har valt att köra med [Old Brown Glue](), ett flytande hudlim, då det dels är starkt och bra, dels väldigt tacksamt att arbeta med när fogarna blir många, ity det har en lång öppettid om man värmer det i vattenbad till en 60 grader eller så. Dessutom är det så praktiskt inrättat att man kan applicera det med en bra pensel, eftersom det är enkelt att göra den helt ren igen efteråt med bara varmt vatten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 11:40
#27

Vartefter som lim strukits på fogarna lägger jag upp dem i limknektarna …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 11:40
#28

… och tynger ner dem med blyhagel …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 11:41
#29

… stryker lim på nästa …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 11:41
#30

… och lägger även den på plats …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 11:43
#31

… till dess samtliga fem ämnen är ditlagda och limknekarna åtdragna, verefter jag vänder på det hela och kollar så att jag inte fått några nämnvärda ojämnheter på referenssidan …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-04-03, 11:43 av Banjoman
Banjoman
2022-04-03, 11:44
#32

… varpå det hela får sitta i spänn över natten – medlajens baksida när limmet har en lång öppettid är förstås att det också tar lång tid på sig för att härda, men det är det värt!

Här ser man för övrigt triangeln på nytt, som verkligen var till stor hjälp för att undvika att ämnena hamnade bakvänt eller i fel ordning.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-04-03, 11:46 av Banjoman
Banjoman
2022-04-03, 15:39
#33

Sedan limmet härdat putsade jag och jämnade till den nyvordna gemensamma referensytan, och dubbelkollade dessutom referenkanten också …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 15:42
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#34

… samt stöthyvlade ena kortändan vederbörligen vinkelrät …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-03, 15:44
#35

… varpå hyllpansämnet lades till handlingarna, tillsammans med sina fem kamrater.

I ett senare skede skall jag hyvla dem alla till +/- samma tjocklek och bredd, samt korta dem till ösnkad längd, men för närvarande räcker det att de alla fått referensyta och -kant, samt en vinkelrät kortända.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-10, 22:07
#36

Med hyllämnena avverkade var det det så dags för nästa delprojekt: det som skall bli bokhyllans topp.

Till det ändamålet började jag med sju ämnen, samtliga 1-1/8" tum tjocka, knappt 2" breda och unegfär 52" långa …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-10, 22:10
Förhandsgranskning av bild 1 av 3
Förhandsgranskning av bild 2 av 3
Förhandsgranskning av bild 3 av 3
#37

… vilka jag omgående koortade till 49-3/4", så att min 50" långa (och längsta) rätskiva skulle räcka till över hela längden och ändå sticka ut över ändarna; på så vis tordes jag hoppas på att det skulle gå mer geschwindt att få till en god nog passning mellan ämnena inför sammanlimningen …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-10, 22:11
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#38

… och till yttermera viss- och säkerhet testade jag löpande att det inte krävdes allför mycket tvingtvång för att få samtliga glipor att sluta sig.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-10, 22:13
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#39

När jag efter en del ytterligare finputsande var nöjd med resultatet var det så dags att limma samman ämnena, varpå de ställdes åt sidan under det att limmet fick härda över natten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-10, 22:14
Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2
#40

Under tiden passade jag på att sortera och dela in de betydligt mindre (1/2" tjocka och 22" långa) men också betydligt fler (sammanlagt hela 40) ämnen av vilka jag avser limma samman baksidespanelerna.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 12:52
#41

Sedan limmet hade härdat var det så dags …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

  • Redigerat 2022-04-11, 12:52 av Banjoman
Banjoman
2022-04-11, 12:54
Förhandsgranskning av bild 1 av 3
Förhandsgranskning av bild 2 av 3
Förhandsgranskning av bild 3 av 3
#42

… att ta den åstadkomna skivan under behandling.

Jag började därvidlag med att hyvla den ojämna undersidan slät och plan i alla led …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 12:56
#43

… alltsammans i akt och mening att göra den till referensyta – det är ju nämligen den sidan som skall ligga an mot underredet, medan ovansidan förstås skall göras snygg och jämn, men inte beöver passa mot något annat än luften, vilket förstås är ett mindre kinkigt uppdrag … 🤪

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 12:57
#44

Därefter förvandlade jag det som skall bli framkanten …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 12:58
#45

… till referenskant …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 12:59
#46

… och konstaterade därvidlag (om än inte för första gången) att framtången på min hyvelbänk har ett veritabelt järngrepp: det var inga som helst problem att hålla fast en så pass lång och bred skiva som detta medan kanten hyvlades! 😅

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 13:01
#47

Sedan strök jag längs skivans samtliga kanter till önskad slutgiltig tjocklek – 7/8" = 22,225 mm …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 13:04
#48

… och hyvlade systematiskt ned den blivande ovansidan …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-11, 13:05
#49

… till linjen i fråga.

Då ovansidan som sagt var inte behöver passa mot något annat är det inte kinkigt på någon eller några tiondels millimeter när om skivan är exakt lika tjock överallt – det viktiga är att den ser jämntjock ut och har en vacker yta.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-14, 13:58
#50

Efter att ha dubbelkollat ovansidan med sniskepinnar och rätskiva …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-14, 13:59
#51

… var det så dags att med panelstrykmåttet stryka ut bredden parallellt med referenskanten …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-14, 14:00
#52

… och så hyvla reverskanten …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-14, 14:01
#53

… vinkelrät …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-14, 14:04
#54

… och rak.

Detta är inte slutgiltig bredd – den kommer avgöras av hur djupa hyllplanen faktiskt blir till sist – men med en parallell, vinkelrät och rak reverskant kan jag såga bort överskottet i bandsågen med just reverskanten mot parallellanslaget; min lilla bandsåg har ju inte djupkapacitet nog för att i stället hålla an mot referenskanten.

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-14, 14:05
#55

Till sist stöthyvlade jag de bägge ändarna …

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Banjoman
2022-04-14, 14:05
#56

… och hade sedan ett färdigt ämne till ovanstycket!

"Oh bury me thar! With my battered git-tar!
A-screamin' my heart out fer yew!"

Slasktratt
2022-04-15, 06:59
#57

Precisionen och noggrannheten i
hantverket imponerar 👍👍👏👏

Vänliga hälsningar Roland Karlsson

Upp till toppen